Ons werkgebied behelst verschillende rechtsgebieden.

In alle gevallen wordt door onze ervaren juristen een intake-gesprek gevoerd waarna de juridische hoofdlijnen van de zaak worden vastgesteld. Op grond van de op dat moment beschikbare informatie wordt een traject oftewel plan van aanpak uitgewerkt en besproken met u. Zodra u akkoord gaat met het uitgewerkt traject vangen de werkzaamheden aan.

Vanwege onze rijke juridische ervaring op het gebied van onroerend goed zijn wij in staat u de juiste informatie te geven en u eveneens de beste keuzes voor te leggen.

Wij houden in alle gevallen onze missie en visie voor ogen en brengen de juiste bronnen bijeen om zaken die aan ons zijn voorgelegd te kunnen oplossen.

Het streven van Zagra’s Consultancy N.V. is er niet slechts op gericht het specifieke probleem voor dat moment op te lossen, maar strekt verder tot het aandragen van zodanige oplossingsmodellen waaraan de cliënt voor de toekomst kan vasthouden en die hem in staat stellen soortgelijke zaken in de toekomst succesvol af te handelen.

Zagra’s Consultancy N.V. streeft ernaar zoveel mogelijk zaken minnelijk te schikken. Dit betekent dat wij de gang naar de rechter zoveel mogelijk trachten te vermijden en middels overleg en onderhandeling trachten uw probleem op te lossen. Blijkt echter dat uw zaak niet anders dan middels een rechtsproces kan worden opgelost, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een geschikte advocaat.